Projekt

I den här menyn hittar man info och material under arbetet med ett projekt. (Inloggningsuppgifter krävs)

PÅGÅENDE PROJEKT ÄR:
Konsertserie – Johan Stengård och lokala körer framför ABBA-musik
(Klicka för info om projektet “SJUNG MAMMA MIA-HITSEN)
finns för kör SATS (fr o m våren 2019 även för MANSKÖR och SAB

Konsertserie – Johan Stengård och lokala körer framför Psalmer
Kontakta Ulf Esborn för info om projektet “PSALMER I NY SKRUD”

Info och Bokning:
Gyllene Promotion – Ellinor Åhs
Mail: info@gyllenepromotion.se
Mobil: 070 694 95 16