Man kan anlita Ulf Esborn för:
KÖRDAGAR
BESÖKER KÖRÖVNINGAR
STUDIEDAGAR – FORTBILDNING – FÖRELÄSNINGAR
KAPELLMÄSTARE & PIANIST
SPECIALSKRIVNA KÖR- och ORKESTERARRANGEMANG

  • KÖRDAG – Hur man förstår noter/Hur man sjunger svängigt
  • KÖRPROJEKT med JOHAN STENGÅRD (“Sjung MAMMA-MIA-HITSEN”)
  • KÖRKONSERT med trumpetaren MAGNUS JOHANSSON
  • KÖRHELG med ny repetoar, inspiration och avslutningskonsert
  • KÖRARRANGEMANG – skriver gärna arr på beställning. Skräddarsyr gärna arr åt din kör!